پایین استفاده استفاده استقلال منصوریان

پایین: استفاده استفاده استقلال منصوریان علی کریمی سرمربی تیم علیرضا منصوریان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ماجرای سانحه ۲۳ روز قبل هواپیمای سقوط کرده چیست؟!

هواپیمای ATR سقوط کرده شرکت آسمان اوایل ماه جاری نیز به علت نقص فنی یکی از پروازهای خود را نیمه تمام گذاشته است.  ماجرای سانحه ۲۳ روز قبل ..

ادامه مطلب